Generalforsamling 2017

Den 23. februar afholdte Gymnastikafdelingen den årlige generalforsamling. Herunder kan du læse formandens beretning fra året, der gik.

 

Beretning for året 2016 i Højby Skytte- og Gymnastikforenings Gymnastikafdeling 

Højby d. 23. februar 2017

Så er vi endnu en gang nået til vores årlige generalforsamling, og dermed skal vi se tilbage på året, der gik. Det har været en fornøjelse at gennemgå året 2016, for jeg kan med stolthed sige, at det endnu en gang har været et godt år i Gymnastikafdelingen.

150 års jubilæum
Normalt starter jeg beretningen med slutningen af vores sæson, men i 2016 var der en anden markant begivenhed, som jeg synes jeg vil starte med i stedet. 2016 var nemlig året, hvor Højby S&G fyldte 150 år. Gymnastik har været med helt fra starten – dog som en del af skytternes legemsøvelser, men blev til sin egen afdeling i 1924, dog stadig med fælles formand med skytterne.

Igennem årene har der været mange forskellige bestyrelser, som alle har sat deres præg på foreningen. Jeg er stolt af at være en del af foreningen her 150 år efter begyndelsen, og nyder at arbejde sammen med den nuværende bestyrelse.

De 150 år blev fejret med maner gennem tre dage i marts sidste år. Først med en stor reception for alle interesserede, dernæst sodavands diskotek for nogle af vores yngre medlemmer og til sidst et brag af en jubilæumsfest. Gymnastikafdelingen var godt repræsenteret af både instruktører, hjælpeinstruktører og bestyrelse. Det var en skøn aften, og vi fik fejret vores kære forening.

Opvisning 2016 og afslutning i afdelingen
Til vores opvisning den 16. april, havde vi en skøn dag med størstedelen af foreningens hold på gulvet. For tredje gang afholdte vi en saltokonkurrence, hvor alle der havde lyst kunne komme og lave så mange saltoer som muligt på 10 min. Publikum kunne købe ”lodder” og gætte hvor mange saltoer, der ville blive slået. Pengene for saltokonkurrencen gik til vores trampolinhold, så de kunne købe nye dragter til deres konkurrencespringere. Til saltokonkurrencen blev der i alt slået 1664 saltoer på ti minutter og vores trampolin hold modtog 2600 kroner til deres dragter. Og dragterne er blevet flittigt brugt i løbet af 2016 til mange forskellige konkurrencer.

Som altid havde vi en rigtig dejlig dag, med mange glade gymnaster på gulvet. Igen var der stor opbakning fra familie og venner til vores medlemmer, og der er så skønt at se. Der var en fantastisk stemning hele dagen igennem og alle vores hold fik den opbakning, som de havde håbet.

Det er i vores afdeling blevet en rigtig god tradition, at vi holder fælles afslutning med alle instruktører, hjælpeinstruktører og bestyrelsen. I 2016 afsluttede vi sæsonen i skydekælderen. Det var en rigtig hyggelig aften, hvor vi alle fandt vores indre skytte. I 2017 har vi valgt, at afslutte sæsonen med en fest for vores instruktører, hjælpere og bestyrelse efter vores lokalopvisning.

Gymnastikskole 2016
I uge 31 2016 afholdte vi tre dages Gymnastikskole med ca. 70 deltagere i alderen 7-12 år. Gymnastikskolen gik rigtig godt og det var en flok glade børn, der blev sendt trætte hjem hver dag – ikke mindst takket være vores dygtige og engagerede instruktører og arbejdsgruppen bag Gymnastikskolen.

Gymnastikskolen afholdes af os selv, men er i samarbejde med DGI, der blandt andet hjælper til med at udarbejde PR-materiale og leverer T-shirts og drikkedunke til børnene.

Sæsonen 2016/2017
Igen har denne sæson budt på mange svedige timer i hallerne. Vi kan igen se, at mange søger vores hold, og vi er meget stolte af at have aktiviteter, som mange har lyst til at deltage i. Vi arbejder hele tiden på at blive bedre til at udnytte de haltider og den plads som vi har, så alle bliver udfordret mest muligt på deres respektive niveau. Men det er ikke en hemmelighed, at vi går og drømmer om mere plads, så vi kan udvikle os endnu mere. Heldigvis er der også andre i Højby, der deler denne drøm, og derfor er der i løbet af 2016 sket meget i forhold til arbejdet med muligheden for at udvide Højby Hallerne. En gruppe af entusiastiske personer har en masse visioner for projektet, og jeg er personligt meget spændt på at se hvor det ender.

Vores Rope Skipping Konkurrencehold har her i februar været til deres første konkurrence, Sjællandsmesterskabet og var så dygtige at de sluttede på en samlet 3. plads. Godt gået af vores piger! 

Trampolin konkurrence har også været afsted til en del konkurrencer i løbet af sidste og denne sæson. De klarer sig godt, og ender ofte på nogle af podiepladserne. Vi havde blandt andet tre springere med til De Nordiske Mesterskaber i oktober måned. Desværre kom de ikke hjem med medaljer fra dette stævne, men det var en stor oplevelse for dem alle.

I kan se billeder af både trampolin springerne og rope skipperne på vores Facebook side.

I 2016 har vi desværre oplevet at flere søger ind i hallerne på tider, hvor der ikke er træning, og dermed tomme haller. Vi har i Gymnastikafdelingen oplevet, at personer kravler rundt på vores vogne med måtter, som dermed vælter og ofte ligger hulter til bulter i hallen. Derudover har vi oplevet at nogle unge mennesker havde en fest i vores hal med måtterne og prøvede at bryde skabet til det mekaniske til springgraven op.

Selvom hallerne står tomme, er det ikke ensbetydende med, at man frit kan benytte dem og de redskaber, der står fremme. Vi oplever desværre at nogle af vores redskaber enten er blevet meget hurtigt slidte eller decideret ødelagte på grund af de personer, der synes det er sjovt at kravle rundt på dem. Jeg vil rigtig gerne påpege, at det kan være rigtig farligt, at færdes på redskaberne. Vognene kan vælte og heldigvis er der endnu ikke sket noget, men det kan gå grueligt galt, hvis en vogn vælter over et barn. Heldigvis er vi i gang med at få bygget et nyt redskabsrum, så vi kan få måtterne ”pakket væk” – så spændende omkring brugen af måtterne fjernes. Men indtil vi er helt i mål med redskabsrummet, vil jeg gerne opfordre alle i Højby til at tale med deres børn om ikke at færdes i hallerne uden for de tider, hvor der er mulighed for at få til en af de sportsgrene, som vi kan tilbyde i Højby S&G.

I Gymnastikafdelingen har vi som sagt, en Facebook side. Vi bruger den, når vi har noget at fortælle eller vise fra vores hold. Vi har lige nu 510 personer, der følger siden og er meget stolte af at så mange har lyst til det. Hver gang vi har et opslag på når det ud til mange mennesker, fordi vores følgere er super gode til at synes godt om, kommentere eller dele. Det er en nem måde for at kommunikere med vores medlemmer på og vi er glade for at der er så mange, der tager det til sig.

Sponsorstøtte og Sponsorudvalg
Vores sponsorudvalg, som arbejder for hele Højby S&G har også i 2016 arbejdet hårdt i samarbejde med frivillige til forskellige arrangementer som f.eks. Spillemandstræf, julekalender-salg og fastelavn. Det har givet afdelingen en rigtig fin indtægt til vores aktiviteter. I 2016 har vi gennem sponsorudvalget og ansøgning til udviklingspuljen modtaget omkring 67.000 kr. Disse penge er en kæmpe hjælp til os, og vi gør alt hvad vi kan for at udnytte dem bedst muligt, så flest mulige af vores medlemmer får nytte af dem.

For at vi kan modtage dette flotte beløb i sponsorpenge, er vi meget afhængige af hjælp fra vores medlemmer og medlemmers forældre. Og heldigvis er der mange, der byder ind til størstedelen af de aktiviteter, som vi har brug for hjælp til. Vi er meget stolte af og taknemmelige for alle jer, der bruger jeres fritid på at hjælpe os med at kunne skaffe sponsorpenge til foreningen.

Det batter at arbejde for sponsorpengene, og vi vil selvfølgelig arbejde videre med det her i 2017, da det er en stor hjælp til foreningen, og håber at der er flere, der har lyst til at hjælpe os med dette. Blandt andet skal vi i år hjælpe til ved Tinderbox og Grøn Koncert. For alle der hjælper til fra Gymnastikafdelingen, vil vi modtage et beløb. Og for de der hjælper er der selvfølgelig mulighed for at nyde en masse god musik mens man arbejder.

Medlemstal
I januar måned indberettede jeg igen vores medlemstal til Det Centrale Foreningsregister. Og jeg kan med stolthed fortælle, at vi igen er steget en smule i medlemstal. Jeg kunne nemlig indberette 562 medlemmer og 50 instruktører – i alt 612 personer. Dette er mod sidste års samlede tal på 598. Ud af det samlede medlemstal på 562 er de 374 børn under 18 år og de 188 er over 18 år.

I år er det igen vores motion og udstrækning hold, der er topscorer på deltagere med 97 tilmeldte. Dog er der igen i år en god tilgang til størstedelen af vores børnehold. Blandt andet har vi 62 tilmeldte på Højby Mini Mix og 41 på De Flyvende Tøser!

En succes i vores forening denne sæson er vores rytmehold for 0.-3. klasse. Sidste år var der 13 på holdet – i år er der tilmeldt 28 skønne piger! Det er vi utrolig stolte over, og håber at dette kan blive ved de næste år, da vi rigtig gerne vil udvikle den rytmiske del af foreningen fremover.

Vi er virkelig glade for, at der er så mange, der har lyst til at være en del af vores forening uge efter uge i løbet af sæsonen, og som kommer tilbage igen til sæsonstart.

Til sidst
Til sidst vil jeg gerne sige en kæmpe tak til alle de instruktører og hjælpere, som arbejder hårdt for at vores hold og forening kører så godt, som den gør. Alle vores instruktører yder et stort stykke arbejde, og vi kunne ikke have sådan en dejlig og energisk forening uden jer! Jeg glæder mig til, forhåbentlig, flere år sammen med jer, så vi sammen kan fortsætte med at udvikle foreningen bedst muligt. Tusind tak for det I gør!

Og jeg vil også sige tak til alle jer i bestyrelsen, som også gør et stort stykke arbejde. I er skønne at arbejde sammen med og jeg synes, at vi supplerer hinanden rigtig godt. Tak for det I gør, og jeg håber, at vi fremover vil have et lige så godt samarbejde omkring foreningen.

Vigtige datoer

  • Husk DGI Fyn opvisning i Højby Hallerne i weekenden d. 18.-19. marts 2017
  • Husk Gymnastikafdelingens egen lokalopvisning d. 22. april 2017
  • Sæsonen 2016/2017 fortsætter til og med uge 17, 2017
  • Vi afholder Gymnastikskole onsdag-fredag i uge 31 2017

Nogle af vores hold forlænger desuden sæsonen med træninger indtil sommerferien. Der vil komme mere info ud om dette, så snart vi har helt styr på det.

Der kommer desuden mere information om opvisningerne og Gymnastikskolen på vores hjemmeside og på vores Facebook side.

Anna Jørgensen, formand for Gymnastikafdelingen Højby S&G